background image
Magyar Református Szeretetszolgálat
1146 Budapest, Hungária krt. 200.
Telefon/fax: +36 1/273-0449 ˇ E-mail: mrsz@jobbadni.hu ˇ Web: www.jobbadni.hu
Jelenleg csak magyarországi hálózatokból érhet el az emelt díjas szám,
a támogató szolgáltatók körének bvítése folyamatban van.
Segítség itt
és most!
SegítSég itt éS MoSt!
g
yermekkorunkban legtöbben azt tapasztal
tuk meg, hogy ha a családnak épp kevés jutott
a mindennapi betevre, akkor a szülk a saját
jóllakásukról mondtak le, a saját igényeiket szorították
háttérbe azért, hogy biztosítsák gyermekeik számára az
elegend ennivalót, ruházatot vagy az épp aktuálisan
felmerül szükségeket. Általában nincs ez másként ma
sem. Csak egyre nagyobb a szükség...
Megdöbbent adat, de hazai és nemzetközi felmé
rések szerint jelenleg 20 000 gyermek éhezik Magyaror
szágon, arra pedig számítás sincs, hogy mekkora lehet
ez a szám Kárpátmedencei viszonylatban. Hazánkban
a már iskoláskorú, legszegényebb családban felnövek
v fiatalok ingyenes étkezéshez jutnak az oktatási in
tézményekben, de tanítási szünetben és hétvégén nem
biztosított az ellátásuk. A határon túli területeken ennél
még nehezebb a helyzet! Ezért a Magyar Református
Szeretetszolgálathoz egyre srbben érkeznek segít
ségkér levelek, amelyekben családoknak, illetve kis
babáknak kérnek élelmiszert. Sokaknál a csecsemk
tápszerbiztosítása is nagyon megterheli a családi költ
ségvetést, ezért szükségük van segítségre.
A kisgyermekes családoknak nagy segítséget jelent,
ha támogatásunkkal hozzájárulunk egyegy étkezés
biztosításához. Segítsünk azoknak, akik bár rende
zett körülmények között élnek, mégis a téli számlák és
egyéb kiadások mellett bizonytalan a mindennapi meg
élhetésük! Adományvonalunk hívásával egy kisgyermek
egyszeri étkezéséhez járul hozzá. Kérjük, segítsen, hogy
segíthessünk! Kis adomány ­ nagy segítség!
HUF bankszámlaszám: 107020198500889851100005
IBAN: HU67107020198500889851100005
EUR számlaszám: HU04107020198500889850100002
USD számlaszám: HU04107020198500889850200009
Swift-kód: CIBH HU HB
Számlavezet bank neve, címe: CIB BANK Zrt. 1027 Budapest, Medve u. 4­14.
Online adományozás: www.jobbadni.hu/tamogatas
*
*