background image
75
A MAGyAR REFORMáTUS EGyHáZ LAPJA
» kálvincsillag
H atár taL an Szere t e t
félelmetes altatás
A mtét eltti altatástól sokan tartanak. A doktorn elárulja,
magánemberként megérti a kiszolgáltatottság miatti félelmet,
ám szakemberként az altatás mellett foglal állást.
­ A lehet legbiztonságosabb, ha fájdalommentes állapot-
ban, akár a tudat kikapcsolásával, tehát altatással történnek
a beavatkozások. Gyerekeknél ez azért fontos, mert másként
nem lehet elérni náluk a mozdulatlanságot akár egy CT- vagy
MR-vizsgálat esetén sem. Másrészt, ha éberen élik át a mti
körülmények rideg valóságát, az édesanyától való elszakított-
ság érzését vagy a fájdalmat, az csökkenti az ingerküszöbü-
ket, és egy következ beavatkozásnál kisebb fájdalominger
is sokkal súlyosabb fájdalmi reakciókat, szövdményeket,
félelmet válthat ki. Abszolút kockázatmentes altatás nincs,
mint ahogy nincs ilyen orvosi beavatkozás sem. A kockázatot
viszont minimálisra tudjuk csökkenteni alapos kivizsgálással
minden altató, nyugtató vagy fájdalomcsillapító beavatkozás
eltt. A legfbb garancia mégis a szakápolónink és az al-
tatóorvosaink nagy odafigyelése, szakmai tudása, gyakorlati
jártassága és szeretete.
sZinte lábadoZóK
A gyerekek rendkívül szintén viszonyulnak saját betegségük-
höz a forvos szerint:
­ Csodálattal nézem, amikor ezek a picik túlesnek, mondjuk,
egy sérvmtéten, és aznap délután k már járkálnak és intéz-
kednek, keresik a cumisüveget, a macit, és nincs bennük az
a tudat, hogy ket megoperálták, vagy hogy sajnálatot érde-
melnek. A nagyobb gyerekek részérl pedig megdöbbent
az a tisztánlátás, amellyel a betegségüket kezelik.
Mikos Borbála elmondta: a súlyos traumák, például vég-
tagcsonkolás vagy arcsérülés feldolgozását a lelki vezetéshez
ért szakemberek segítik a kórházban.
­ A Bethesdában mentálhigiénés ellátást is kaphatnak a
betegek. Hozzáért és odaadó, pszichiáter képzettséggel is
rendelkez orvos kollégákon kívül pszichológusok, család-
és gyermekvédelmi pedagógusok, gyógytornászok, lelkész
és rehabilitációs munkacsoport segítik a gyermekeket, hogy
visszataláljanak az életbe és önmagukhoz is. A gyógyító kö-
zösség ereje ebben nélkülözhetetlen.
JaKus ágnes
újságíró
(Parókia Sajtószolgálat ­ Budapest)
­ Minden munkatárs külön érték, a közösség ereje ugyan-
akkor sokkal nagyobb, mint az egyéné, akármekkora te-
hetségrl legyen is szó. Egy közösség legnagyobb értéke,
amikor a gyenge láncszemet is be tudja fogadni és fel tudja
emelni magához, nem pedig kilöki magából, nehogy gyen-
gítse a képességeit, tudását, elért eredményeit ­ fogalmaz
Mikos Borbála, utalva a református gyermekkórház orvosai-
nak és ápolóinak összefogására.
a sZül a csaPat résZe
­ A csapatmunkában pótolhatatlan láncszem a szül, ezért
ahhoz, hogy hatékonyan tudjuk végezni a beteg gyermek
gyógyítását, irántuk is nagy odafigyelésre és türelemre van
szükség. Rá kell fordítanunk az idt, hogy leüljünk és min-
dent szintén megbeszéljünk, ugyanis akkor fogunk tudni
együttmködni a gyermek gyógyítása érdekében, ha a szül
felteheti nekünk a legegyszerbbnek tn kérdéseit is ­ teszi
hozzá a doktorn. Persze a szülk türelmére éppúgy szükség
van, hiszen az intenzív osztály meghatározott látogatási rend-
jét bármikor felboríthatja egy életveszélyes állapotú gyermek
érkezése. Tudatában kell lenni annak is, hogy a felnttek ma-
gatartása és lelkiállapota a gyermek gyógyulását is megha-
tározhatja:
­ A szülnek a gyógyulásba, a gyógyító csoportba és a
gyermekébe vetett hite meghatározó a kezelés kimenetele
szempontjából: mosolya, tördése, hitet sugárzó hozzáállása
ert tud adni a gyermekének.