background image
60
kálvincsillag
»
A MAGyAR REFORMáTUS EGyHáZ LAPJA
ifjúSág
,,Senki meg ne vessen
ifjú korod miatt."
(1tim 4,12)
if júSág
van élet a konfirmáció után?
a fiatalok gyülekezetbe illeszkedését mintha nem segítené a vasárnapi isten-
tisztelet, pedig közösségre, megszólításra, értelmes tevékenységekre vágy-
nak ­ ez egy 2010-es konfirmációs kutatás lesújtó eredménye. noha évrl
évre sok ezren tesznek konfirmációs fogadalmat, ami a gyülekezet felntt,
úrvacsorával él tagjává fogadás eseménye, a fiatalok mégis eltnni látsza-
nak az egyházból. Pedig ez az a közösség, ahol választ kaphatnának a ka-
maszkor legégetbb kérdésére: ki vagyok én?