background image
,,egyedül semmi vagyok"
Majoros Béla barkaszói iskolaigazgató
Hi t Sor So Sa ink
,,Én hív keresztyén vagyok. Min
den vasárnap ott vagyok a temp
lomban. Imádkozom reggel és este.
A Bibliát már többször végigolvas
tam. Adakozok minden alkalom
mal, még többet is, mint a másik..."
magadra ismertél, kedves olvasó?
nem szoktál így dicsekedni vagy
védekezni te is? de meglátja-e raj-
tad a szomszédod, aki nem hív,
hogy valóban keresztyén vagy?
Hirdeted-e az örömhírt alkalmas és
alkalmatlan idben? Könny hív-
nek lenni/látszani a templomban, a
bibliaórán, gyülekezeti alkalmakon!
a munkahelyeden, a barátok között
is felvállalod, hogy isten gyermeke
vagy?
28
kálvincsillag
»
A MAGyAR REFORMáTUS EGyHáZ LAPJA
Jézus mondta: ,,Engedjétek, és ne
akadályozzátok, hogy hozzám jöjje
nek a kisgyermekek, mert ilyeneké a
mennyek országa."
(mt 19,14)