background image
1
A MAgyAr reforMátus egyház lApjA
» Kálvincsillag
3
Út a vallástételtl a vallástételig (Zsigmond József)
4
Közösség a Szentírásban (Vladár Gábor)
5
Körkérdés ­ közösség (Pál Sándor, János-Szatmári Szabolcs, Zágoni Balázs)
6
Hitvallás ­ vallástétel (Fekete Károly)
7
Körkérdés ­ vallástétel (Mihai Androne, Mácsody Ferenc, Fekete László)
8
Jöv ­ eszkatológia (Pap Géza)
9
Körkérdés ­ jöv (Kelemen Zsófia, Tkéczki Ilona, Végh László)
10
Megrizni és ersíteni az egységben tartó köteléket (Czanik András)
14
Emléke a kertnek (Czébely Lajos)
16
Közösségben Istennel (Ritoók Zsigmond)
18
Közösség ­ Vallástétel ­ Jöv (Cséfalvay Zsolt)
20
A kezek evangéliumával (Porcsalmy László)
21
Ha van hit, jön az er és a kitartás (Kovács Hont Imre)
22
Játék, ami lehet nagyon komoly (Fábián Tibor)
24
A magyar református élet napszámosa (Balázsné Kiss Csilla)
26
Felelsség az emberiségért (T. Németh László)
28
,,Egyedül semmi vagyok" (Kovácsné Marton Erzsébet)
31
Ahova a Mindenható állította (A. Kis Béla)
32
Református székely magyarok az Al-Dunánál (Halász Zsuzsanna)
34
Harasztiban újjászületett a néprajzi múzeum (Szenn Péter)
36
Református képeslapok Nagy-Magyarországról anno (Cseng-Tschörner András)
38
A Partiumi Református Múzeum (Veres-Kovács Attila)
42
Cigány hívek reformátussága a hétköznapokban
(Nagy József Barna, Tóth Zsuzsanna, Gregussné Buzás Irén, Barnóczki Anita)
46
Építeni templomot hittel, felelsséggel (Fekete György)
50
Milyen egyházat akarunk? (Gaál Sándor)
54
Elhitték magukról, hogy tehetségesek és érdemes tanulni (Dobos Zita)
56
Száztíz éves az Országos Református Tanáregyesület (Korsós Bálint)
57
Húsz év ­ Kárpát-medencei közoktatási körkép
(Papp Kornél, Édes Enik, Bustya János, Tolnay István)
60
Van élet a konfirmáció után? (Bagdán Zsuzsanna)
62
Tízéves a bibliai levelez tanfolyam Délvidéken (Halász Renáta)

64
Szimbólumok, tanítások a festett templomi díszítményeken (Szacsvay Éva)
66
Folyamatos gondviselés (Köntös László)
68
A sötétségben fényl világosság volt (Gudor Botond, Somogyi Botond)
69
Négyszázötven éves a Tarcal-tordai Hitvallás (Dienes Dénes)
70
Engedjetek oda! (Fekete Zsuzsa)
72
Kettészakított egyházmegyék ­ Baranya (Kiss Sándor)
74
Gyógyító csapatban (Jakus Ágnes)
76
A gyimesi csángók barátja (Bölcsföldi András)
78
Sokszín egység (Rácsok András)
SzóSzék
MájuS 22. után...
LéLektL LéLekig
HitSorSoSaink
értékrzk
egyHáz éS tárSadaLoM
oktatáS éS neveLéS
ifjúSág
reforMátori örökSégünk
egyHázzene
HatártaLan Szeretet
tar taLoM