background image
22
Kálvincsillag
»
A MAgyAr reforMátus egyház lApjA
­ Lényegében mi a karikatúra? Gúnyrajz, görbe tükör, rajzolt
poén, hibáink felnagyítása? Több vagy kevesebb, mint ami-
nek látszik?
­ Vannak dolgok, amiket jobb elmondani, másokat pedig
nem lehet szavakba foglalni, csak megmutatni. Tulajdonkép-
pen a szó is egyféle kép, amivel meg akarjuk nevezni a ki-
mondhatatlant, akár egy rajz vagy szobor, amelybe belefagy
a végtelenbl egy pillanat. Hogy ki milyen célt és töltetet rejt
bele egy bármilyen ábrázolásba, az nagyon eltér lehet. En-
gem nem vezet az olcsó nevettetés vagy a kigúnyolás szán-
déka. A legtöbb rajzom önmagamról szól. Vannak ugyanis
olyan pillanatai, helyzetei az életünknek, amik mellett meg kell
állni. Ezek a pillanatok egy kis rásegítéssel ablakok lesznek
befelé, az ember lelke felé, vagy kifelé mások, vagy éppen
Isten felé. Ilyen ablakok nélkül megvakulnánk.
játék, ami lehet nagyon komoly
azért túloz és nagyít, hogy észrevegyük azt, amit egyéb-
ként nem vennénk figyelembe ­ avat be a karikatúrák vilá-
gába adorjáni lászló. a kolozsvári lelkipásztort ,,firkáival"
nem az olcsó nevettetés vagy kigúnyolás, hanem a látni
segítés, a játék és a nevetve tanítás szándéka vezeti.
emberhalászat
agnus dei et hominorum
Kereszthordozás
egyházépítk
LéLek t L LéLek ig