background image
21
A MAgyAr reforMátus egyház lApjA
» Kálvincsillag
LéLek t L LéLek ig
Ha van hit, jön az er és a kitartás
interjú Székely árpáddal, a kolozsvári református kollégium igazgatójával
székely árpád immár több mint két évtizede a Kolozsvári
református Kollégium igazgatója és az iskola kórusának
a vezetje is. egykori tanáromat és igazgatómat életérl,
eredményeirl, elvárásairól és terveirl kérdeztem.
­ Elégedetten gondolok vissza az elmúlt ötven esztendre,
mert úgy érzem, megtapasztaltam mindent, amit egy magá-
val békében él ember megtapasztalhat. Elég hullámzó élet-
utam volt eddig, de sikerült megtalálnom azt, amire vágytam.
Sosem elégedhetünk meg önmagunkkal, mert valaminek
mindig ösztönöznie kell a továbblépésre. Úgy érzem, Isten-
nek célja volt velem.
­ Torda mellett, Szentmihályon nevelkedett, de korán, még
gyermekként került Kolozsvárra. Hogyan történt ez?
­ Tehetségkutatás révén figyelt fel rám Demény Piroska je-
les kolozsvári zenepedagógus, aki Szentmihályon járt. A helyi
tiszteletes asszony ajánlatára hallgatott meg és hozott Kolozs-
várra a zeneiskolába. Érettségi után sikeresen felvételiztem a
Zeneakadémiára.
­ Hol helyezkedett el a tanulmányok befejezése után?
­ Petrozsényba helyeztek ki zenetanárnak 1982-ben. A bá-
nyavidéken vezettem az iskolai gyermekkórust, a Kereskedel-
mi Líceum lánykórusát, a Bányamérnöki Egyetem fiúkórusát
és a Tanügyi Szakszervezeti Ni kórust. Elvállaltam a petrilai
bányászkórus vezetését is. 1990-ben jöttem vissza Kolozs-
várra.
­ Ekkor indult újra a Kolozsvári Református Kollégium.
­ Igen, itt pályázat útján zenetanárként alkalmaztak. Az Er-
délyi Református Egyházkerület akkori püspöke, Csiha Kál-
mán fontosnak látta a református oktatás újraszervezését.
Sikerült megteremteni a megfelel hátteret, és újraindulhatott
a kollégium. A vezetség hamarosan az igazgatói tisztséget
is rám ruházta.
­ Huszonkét év igazgatás után hogy érzi: mi vezette, mi
adott ert?
­ Eleinte kételkedtem a kollégium jövjében, aztán egyre el-
szántabbá váltam, amikor láttam, hogy a munkánknak ered-
ménye van. Bíztam Istenben, a segítségében. Hajtott elre
a megszállottságom. Úgy érzem, tettem a kötelességemet.
A kollégium volt növendékei tudnak igazán véleményt mon-
dani arról, hogy milyen irányba mozdítottam az intézményt.
­ Mit jelent önnek a kórus?
­ A kórus volt az, amit els perctl vállaltam, és amiben
a legjobban bíztam. Éreztem: ha van valami, amire a legal-
kalmasabb vagyok, az a kórusvezetés. Kemény munka árán
már '90-ben, a reformáció ünnepén felléptünk a teológián,
és rövid idn belül elismert kórussá váltunk Kolozsvár-szerte.
Amerikai, hollandiai, németországi, szlovákiai, magyarországi
és hazai turnék követték egymást. Munkám során a kollé-
gium kórusára lehetek a legbüszkébb, úgy érzem.
­ Néhány éve a kollégium elnyerte a Magyar Örökség díjat.
Mindannyian meghatódva álltunk a Magyar Tudományos
Akadémia dísztermében, amikor átvettük az elismerést, és
énekelhettünk a kórussal. Mit érzett, amikor kézbe vehette a
díszoklevelet?
­ Valamit, ami bizonyítja, hogy eredményes a múlt, sikeres
a jelen, és ami a Kolozsvári Református Kollégiumnak büszke
jövt jósol. Talán a legnagyobb elégtétel volt számomra. Ki-
mondhatatlan élményt jelentett ott állni az Akadémia díszter-
mében, és érezni, hogy figyelnek ránk. Ezt a díjat a civil szféra
ajánlására kaphatják intézmények vagy olyan magánszemé-
lyek, akik sokat tettek a magyar kultúráért.
­ Hogyan tovább?
­ Kicsit nyugodtabb mindennapokra vágyom, de a mun-
kámat továbbra is lelkiismeretesen szeretném végezni. Amíg
nem jön el a váltás ideje, tovább hajt a vágy, hogy a diákokból
embereket neveljünk a tanár kollégákkal. Maradjon meg a hit,
a bizalom, akkor majd jön az er és kitartás is.
KoVács Hont imre
újságíró
(Kolozsvár)