background image
18
kálvincsillag
»
A MAGyAR REFORMáTUS EGyHáZ LAPJA
LéLek t L LéLek ig
több mint ötven évvel mögöttem
egyre nagyobb hálával gondolok
vissza arra a légkörre, ami megha-
tározta családunkat, s amiben há-
rom testvéremmel együtt nttem fel
Pozsonyban. annak ellenére, hogy
ebben a városban kisebbségiként él-
tünk, gyerekként nem éreztük, hogy
hátrány lett volna. többnyelv kö-
zegben nevelkedtünk: otthon és az
iskolában magyarul, az utcán több-
nyire szlovákul, nagymamám baráti
társaságában pedig sokszor néme-
tül beszéltünk. most már szakem-
berként is tudom értékelni, amit ez
a többnyelv és többkultúrájú közeg
nyújtott. a másság elfogadása így ta-
lán kevésbé jelent számomra gondot
­ bár tudom, hogy ezt egy hosszabb
amerikai tartózkodás ersítette meg
igazán.
közösség ­ vallástétel ­ jöv