background image
SZERKESZTSÉG:
1146 BUDAPEST, ABONYI U. 21.
KALVINCSILLAG@REFORMATUS.HU
WWW.MAJUS22.HU
Kálvincsillag
A M AGYAR REFORM ÁTUS EGY H ÁZ L APJA
Kiadó: Magyarországi Református Egyház
Felels szerkeszt: Fekete Károly
Szerkesztbizottság:
Czanik András (MRE)
Dobos Zita (Tiszántúl)
Farkas Gergely (Dunántúl)
Fábián Tibor (Királyhágómellék)
Halász Sámuel (Délvidék)
A. Kis Béla (Felvidék)
Kovácsné Marton Erzsébet (Kárpátalja)
Köntös László (Dunántúl)
T. Németh László (Reformátusok Lapja)
Rácsok András (Tiszáninnen)
Regéczy-Nagy Enik (Dunamellék)
Somogyi Botond (Erdély)
Olvasószerkeszt:
Bagdán Zsuzsanna, Tóth Erika
Lapterv: Rezessy Szabolcs
Grafikai terv, tipográfia: Mikáczó Kamilla
Képfeldolgozás: Szabó Monika
Címlapfotó: Nagy Gábor
Képek:
Barabás Árpád, Barcza János,
Bölcsföldi András, Csere Dániel,
Cseng-Tschörner András,
Esztergályos István, Fábián Zoltán,
Gács Tamás, Harmatos János,
Kalocsai Richárd, Kis Lukács,
Kiss Gábor, Kozma Tibor,
MTI-fotó: Czimbal Gyula, Nagy Gábor,
Németh László, Rácsok András,
Román Péter, Sereg Krisztián, sxc.hu
és még sokan mások
Nyomtatás: Alföldi Nyomda Zrt.
Elnök-vezérigazgató: György Géza
ISSN 2062-0624
Közösség ­ Vallástétel ­ Jöv
Erdély legrégebbi körkápolnája az Algyógyi Keresztyén Ifjúsági Központ udvarán
(Fotó: Csere Dániel)