background image
16
Kálvincsillag
»
A MAgyAr reforMátus egyház lApjA
Mid van, amit nem úgy kaptál? ­ kérdi az apostol (1Kor 4,7), s esetemben egyszer a felelet: semmim. Az alábbiakban csak
röviden említek egyet-mást abból, amit kaptam. Amit szüleimtl, nagyszüleimtl, egyáltalán a családtól kaptam, amelyben
felnttem, két szóban foglalható össze: szeretet és ismeret. Szigorú szeretetet (fegyelmezt) és áldozatos szeretetet (magát az
én érdekemben soha nem kímélt, engem mindig melegen körülölelt), és ismeretet: hit-, nyelv- és köz-, elssorban irodalmi
és történelmi ismereteket. Elször otthon, azután megfelel iskolát keresve számomra elbb a Mária Terézia téri (ma Horváth
Mihály téri) elemi iskolában, majd a Budapesti Református Gimnáziumban. Itt is könnyen összefoglalhatom azokat, akiktl sze-
retetet és ismereteket kaptam (persze másképp, mint otthon, de hát azért küldik az embert iskolába): tanítóimtól és tanáraimtól,
kezdve az els elemiben tanító Panni nénitl a gimnáziumban és az egyetemen engem tanító tanárokig. Ez nem az öregember
elnéz idealizálása: nem mind voltak egyformán jó tanárok vagy éppen mvészei a tanításnak, de mindtl tanultam valamit (ki-
tl többet, kitl kevesebbet), s nem volt köztük egy sem, akitl ne kaptam volna ­ kitl így, kitl úgy megnyilvánuló ­ szeretetet.
Azt lehetne mondani: jó, de voltak bennem képességek, s
ezek bontakoztak ki. Igen, de honnan voltak a képességek, s
honnan a lehetségek ezek kibontakoztatására? Eldeimtl,
részben talán személyesen nem is ismert eldeimtl örököl-
tem azokat, az génjeik élnek bennem sajátos kombináció-
ban, amit megint nem én hoztam létre, s hogy kibontakoz-
hattak, arra a lehetséget megint nem én teremtettem meg,
és sokszor elgondolkoztam, vajon jól kihasználtam-e ezeket
a lehetségeket.
LéLek t L LéLek ig
közösségben istennel