background image
14
Kálvincsillag
»
A MAgyAr reforMátus egyház lApjA
LéLek t L LéLek ig
LéLektL LéLekig
,,...nem a szolgaság lelkét kaptátok,
hogy ismét féljetek,
hanem a fiúság Lelkét kaptátok"
(róm 8,15)
Czébely Lajos
a templomban
Végre kinyílt az ajtód elttem,
most már halkan én is bemehetek,
eddig az öreg diófa alól
barnán suhanó szemmel néztelek.
Betértem, nem tudva, hol is az Isten,
de bensmben nyugalom, béke leng.
Hátam a hvös templomfalnak vetem,
köröttem az sök árnya kereng.
Fent a toronyból ltték ki valaha
nyíllal a támadó tatár szemét,
kopott ruhájú, szikár prédikátor
innen sugározta Kálvin szellemét,
a lelkes gyülekezet innen sietett
hittel Kossuth zászlaja alá,
zord szeleket hozó háborús idkben
a férfi családját e helyen hagyá.
Végre kinyílt az ajtód. Beléptem.
Por ül az orgonasípok során,
s érzem, hófelh jön majd énekelni,
s hópehely csillog majd a hangok taraján.
emléke a kertnek